• Szacowanie wartości zamówienia - doposażenie pracowni biologiczne, chemicznej i geograficznej

   • 09.10.2023 16:31

   • " Szacowanie wartości zamówienia - doposażenie pracowni biologiczne, chemicznej i geograficznej"
   • Zapraszamy do  oszacowania wartości zamówienia dot. doposażenia pracowni biologicznej, chemicznej i geograficznej w narzędzia i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w ramach projektu „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje” – numer projektu RPO.03.01.02-2-0265/16, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

    Szczegółowy opis zamówienia wraz ze specyfikacją dostępny w załączonym dokumencie.
    Proszę o wypełnienie załącznika nr 1 w terminie do 22.11.2019 r. do godziny 12:00 i dostarczenie do biura projektu:
    1) e-mailem na adres zs1rowecki@gmial.com  - w tytule e-mail należy umieścić zapis „Szacowanie wartości zamówienia – doposażenie pracowni biologiczne, chemicznej i geograficznej”
    2) osobiście do Biura Projektu tj. Aleja Wojska Polskiego 31, 18-300 Zambrów - na kopercie należy umieścić napis: Szacowanie wartości zamówienia – doposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i geograficznej”.

    załączone pliki:

    szacowanie wartości zamówienia

    formularz ofertowy

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie