• Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119447 realizowany w ramach programu Erasmus+

    • 17.04.2024 13:22
    • W ramach projektu zostaną zrealizowany zostanie wyjazd uczniów (II kwartał 2024r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.

     Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Zambrowie (19uczniów i 2 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

     Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.
    • więcej
  • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
   ul. Aleja Wojska Polskiego 31
   18-300 Zambrów
   • Logowanie