• Plan działalności Samorządu Uczniowskiego

    • ROK SZKOLNY 2023/2024

      

     L.p.

     Zadanie

     Forma realizacji

     Termin

     Odpowiedzialny

     1.

     Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     - przeprowadzenie wyborów do władz SU spośród gospodarzy klas wchodzących w skład ZS 1,

     - ogłoszenie wyników wyborów

     Wrzesień 2023

     - Komisja wyborcza złożona z przewodniczącego SU i jego zastępców,

     - Opiekun SU

     2.

     Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
     i organizacja jego struktur

     - zebranie Zarządu SU,

     - wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

     - ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

     - przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły,

     - organizacja sekcji (wybór przewodniczących sekcji, ustalenie składów sekcji, omówienie kompetencji poszczególnych sekcji)

     Wrzesień 2023

     - Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

     - Opiekun SU

     3.

     Akcja: „Sprzątanie świata”

     - udział w akcji organizowanej przez wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Zambrowie,

     - sprzątanie wyznaczonego miejsca na terenie miasta

     Wrzesień 2023

     - Uczniowie wybranej klasy,

     - Opiekun SU

     4.

     Otrzęsiny klas pierwszych

     - przygotowanie konkurencji dla klas pierwszych,

     - pasowanie na ucznia „Czerwoniaka”,

     - integracja „pierwszaków” ze społecznością szkolną

     Październik 2023

      

      

     - Zarząd SU,

     - Sekcja kulturalna,

     - Wychowawcy klas pierwszych,

     - Opiekun SU

     5.

     Dzień piżamy

     - przygotowanie ogłoszenia i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji polegającej na przebraniu się uczniów
     w piżamy

     Październik 2023

     - Sekcja plastyczna, Sekcja informacyjna, Sekcja kulturalna

     - Opiekun SU

     6.

     Akcja: „Pamiętamy o naszych zmarłych”

     - zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli

     Listopad 2023

     - Opiekun SU,

     - Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

     -Wolontariat

     7.

     „Dzień Życzliwości”
     w „Czerwoniaku”

     - przygotowanie plakatów na których uczniowie
     i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia,

     - ekspozycja plakatów
     w kawiarence szkolnej

     Listopad 2023

     - Sekcja informacyjna, Sekcja plastyczna,

     - Opiekun SU

     8.

     Światowy Dzień Pluszowego Misia

     - przygotowanie plakatów
     z informacją na temat Światowego Dnia Pluszowego Misia

     - uczniowie i nauczyciele przynoszą do szkoły swoje pluszowe misie

     Listopad 2023

     - Sekcja informacyjna,

     - Sekcja plastyczna,

     - Opiekun SU

     9.

     Andrzejkowe wróżby

     - zabawy andrzejkowe, wróżby, przepowiednie dla uczniów ZS1

      

      

      

     Listopad 2023

     - Sekcja informacyjna,

     - Sekcja plastyczna,

     - Opiekun SU

     10.

     “Mikołajki”

     - uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty,

     - każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

     Grudzień 2023

     - Sekcja informacyjna,

     - Sekcja kulturalna,

     - Opiekun SU

     11.

     „Bądź moją walentynką” – Dzień św. Walentego
     w naszej szkole

     - przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,

     - foto-budka,

     - doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

      

     Luty
     2024

     - Sekcja informacyjna,

     - Sekcja plastyczna,

     - Sekcja artystyczna,

     - Opiekun SU

     12.

     Wtorkowa akcja Social media life  “Dzień bez telefonu”

     - przygotowanie pojemników na telefony komórkowe w salach lekcyjnych,

     - realizacja polityki oświatowej na rok szkolny 2023/24

     -nauka komunikacji werbalnej uczniów

     - zwiększenie kompetencji społecznych i autoprezentacji

     -przygotowanie regulaminu akcji

     Cały rok szkolny 2023/2024

     -Sekcje SU

     Pedagog szkolny

     Psycholog szkolny

     Opiekun SU

     13.

     „Kolorowy zawrót głowy” – Dzień Wiosny
     w „Czerwoniaku”

     - uczniowie przebierają się w kolorowe ubrania i biorą udział w wiosennej paradzie,

     - na przerwach prezentowana jest

     w szkolnej kawiarence wiosenna muzyka

     Marzec
     2024

     - Sekcja plastyczna,

     - Sekcja artystyczna,

     - Sekcja informacyjna,

     - Wychowawcy klas,

     - Opiekun SU

     14.

     Akcja “Zero dla dyskryminacji”

     -przygotowanie plakatów i grafik z przykładami zachowań dyskryminujących

     - promocja zachowań wspierających -przeciwdziałanie przemocy psychicznej i fizycznej

     Marzec
     2024

     - Sekcja plastyczna,

     - Sekcja informacyjna,

     - Opiekun SU

     - Pedagog i psycholog szkolny.

     15.

     Współpraca z wolontariatem szkolnym

     -przeprowadzanie wspólnych akcji wolontariacko-uczniowskich

     Cały rok

     - Samorząd uczniowski

     - Opiekun SU

     - Opiekunowie wolontariatu

     16.

     Kronika Absolwentów w roku szkolnym 2023/24

      

      

      

     - przygotowanie zdjęć klas kończących szkołę,

     - wydrukowanie Księgi Absolwentów

     Kwiecień 2024

     - Sekcja informacyjna,

     - Wychowawcy klas kończących szkołę,

     - Opiekun SU

     17

     Dzień bez plecaka

      - uczniowie zamieniają tradycyjny plecak na zabawny zamiennik,

     - przeprowadzenie konkursu na najciekawszy pomysł

     Maj 2024

     - Sekcja informacyjna

     - Opiekuj SU

     17.

     Dzień otwarty w „Czerwoniaku”

     - zapoznanie z działalnością SU w Zespole Szkół nr 1
     w formie prezentacji multimedialnej lub filmu

     Czerwiec 2024

     - Sekcja artystyczna,

     - Sekcja informacyjna,

     - Opiekun SU

     19.

     Tworzenie ceremoniału szkolnego

      

      

      

      

      

      

      

     - udział przedstawicieli SU w uroczystościach szkolnych i organizowanych przez władze samorządowe

     Cały rok szkolny 2023/24

     - Wszystkie sekcje wchodzące w skład SU,

     - sztandar szkoły,

     - Opiekun SU

     20.

     Prowadzenie tablicy informacyjnej. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i szkolnym fanpage’u

     - stałe informowanie dyrekcji,  nauczycieli
     i uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

      

     Cały rok szkolny 2023/24

     - Sekcja informacyjna,

     - Sekcja plastyczna,

     - Opiekun SU

     21.

     Udział w lokalnych
     i ogólnopolskich akcjach. Opieka nad „Sercem” zlokalizowanym przy budynku szkoły

     - udział w akcjach wynikających z aktualnych potrzeb

     Cały rok szkolny 2023/2024

     - Sekcja informacyjna,

     - Sekcja plastyczna,

     - Opiekun SU

      

     Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego planu i jego swobodnej edycji z podaniem dokładnych zmian w formie aneksu. Spis działań nie obejmuje całości akcji przeprowadzonych przez SU, a jedynie przybliża ich zakres.

      

     Opracował: Mateusz Zaręba

     (opiekun Samorządu Uczniowskiego)

     Zambrów, 04.09.2023 r.

      

      
      
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie