• Doradztwo zawodowe

   • Doradca zawodowy jest osobą wspierającą uczniów i rodziców w procesie podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć grupowych z samopoznania, warsztatów umiejętności społecznych, realizacji spotkań indywidualnych oraz dokonywanie diagnozy z wykorzystaniem testów doradczych.

    Celem zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego jest poznanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wpływają na podjęcie decyzji edukacyjno zawodowej. Ułatwia dostrzeżenie własnych predyspozycji, zainteresowań, cech osobowości i swoich mocnych stron. Poprzez zajęcia doradcze rozwija postawy przedsiębiorcze jako kluczowe kompetencje na rynku pracy.

    W zakresie działań doradcy zawodowego realizowane będą zajęcia:

         ♦ przygotowujące młodzież do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu działania edukacyjno- zawodowego

         ♦ przygotowujące ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

         ♦ bezrobocie,

         ♦ problemy zdrowotne,

         ♦ adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej

         ♦ przygotowujące rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

    Aneta Skarżyńska

     

    Szanowni Rodzice,

    Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

    Jedną z najważniejszych decyzji młodego człowieka w jego życiu jest wybór studiów. Przy jej podjęciu istotną rolę odgrywają między innymi takie czynniki jak: zainteresowania, cechy osobowości, preferencje zawodowe, wiedza o rynku pracy i o tym co oferują Uczelnie. Obecnie Polskie Uczelnie mając autonomię programową, mogą tworzyć autorskie programy nauczania i kierunki studiów, przez co stają się bardziej specjalistyczne i elastyczne względem oczekiwań pracodawców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło interaktywny portal www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, który jest adresowany do uczniów, rodziców i nauczycieli wspierających proces podejmowania decyzji. Jest to pierwszy w Polsce oficjalny portal na, którym można znaleźć studia zgodne z zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań konkretnej uczelni.

    W czasach, w których coraz częściej zadaje się pytanie: czy warto studiować, czasopismo Perspektywy podkreśla z całą mocą: wykształcenie to klucz do lepszej przyszłości. I konsekwentnie wskazują tych, którzy kształcą na najwyższym poziomie i najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie. Ranking Perspektyw to nie tylko narzędzie, które – mądrze wykorzystane – może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego dlatego warto zajrzeć na stronę http://www.perspektywy.pl/RSW2018/o-rankingu.

     

    Sprawdź gdzie możesz studiować na wymarzonym swoim kierunku:

    http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

    http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich

     

     Godziny pracy doradcy zawodowego

           Środa

           Czwartek

       8:00 - 11:00

        11:30 - 13:30

 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie