• Projekt „GASTROTECHNICY” – opis i główne założenia projektu

   • Liderem Konsorcjum jest Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji z Białegostoku, która posiada bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży i praktyk za granicami naszego kraju.

    Uczniowie w dotychczasowych działaniach entuzjastycznie brali w nich udział, z własnej inicjatywy zapisywali się do uczestnictwa, a po zakończonych stażach dopytywali się u nauczycieli czy szkoła jeszcze będzie realizowała podobne staże. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we współpracy z coraz to nowymi podmiotami. 

    Projekt GASTROTECHNICY realizowany będzie w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych i z tego zawodu będziemy wybierali docelowe grupy na wyjazdy w 2020 i 2021 roku. 

    Projekt obejmował będzie wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (20 uczniów – po 10 z każdej szkoły). 

    Wyjazd na 3 tyg. ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół (w tym z dyrekcją). Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu. 

    Uczestnikami projektu (stażystami) będzie więc po 10 uczniów ZSR w Sokółce i ZS1 w Zambrowie w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych w każdym roku realizacji projektu. 

    Grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). Mobilność planowana jest w przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, w okresie praktyk szkolnych w 2020 roku, czyli w okresie, który pozwoli uczniom, wziąć udział w projekcie. Kolejny wyjazd w ramach projektu obejmie rok szkolny 2020/2021, czyli będzie realizowany w kwietniu/maju 2021 roku, przed wakacjami. Partner zapewni realizację zatwierdzonego przez strony programu stażu u lokalnych pracodawców w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie zapoznają się z praktycznymi elementami swojego zawodu, systemem kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, strukturą organizacyjną przedsiębiorców, możliwościami kształcenia teoretycznego oraz praktycznego w firmach, jak też z międzynarodowym środowiskiem pracy. Wg najnowszych danych statystycznych, najpopularniejsze zawody na Litwie to kucharz, mechanik samochodowy oraz kierowca. Na stronie internetowej agencji podległej litewskiemu Ministerstwu Gospodarki, „Invest In Lithuania” (www.lda.lt), znaleźć można wykaz sektorów uważanych przez władze litewskie za sektory wysokiej szansy, w tym na liście znalazła się "gastronomia i hotelarstwo". 

    U partnera zorganizowane będą prelekcje dotyczące pomocy zawodowej udzielanej absolwentom, stosowania systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Dodatkowymi korzyściami będzie nawiązanie kontaktów opiekunów z pracownikami Partnera oraz pracowników instytucji z nim współpracujących, co skutkować będzie współpracą na przyszłość (np. w zakresie kolejnych akcji Erasmus +). Udział w tym projekcie będzie okazją do poszerzenia znajomości języka angielskiego zawodowego oraz sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach stażu i życia codziennego w innym, a jednak podobnym kulturowo kraju. Uczniowie chcą również wziąć udział w projekcie dlatego, iż każdy stażysta otrzyma Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające odbycie stażu wystawione przez przedsiębiorców.

     

    PROJEKT OFICJALNIE ROZPOCZNIE SIĘ W LISTOPADZIE 2019 ROKU

     

 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie