• Zasady przeliczania punktów na ocenę

   • Przy ocenie prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

    0% - 34% - niedostateczny
    35% - 45% - dopuszczający
    46% - 70% - dostateczny
    71% - 85% - dobry
    86% - 95% - bardzo dobry
    96% - 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący


    Przy ocenie prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

    0% - 19% - niedostateczny
    20% - 39% - dopuszczający
    40% - 54% - dostateczny
    55% - 70% - dobry
    71% - 89% - bardzo dobry
    90% - 100% - celujący

     

 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie