• Staż zawodowy w Portugalii – ogłoszenie o naborze

   • Fundacja Aktywne Społeczeństwo w konsorcjum z Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, Zespołem Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie ogłaszają rekrutację uzupełniającą do projektu pn. „Międzynarodowy staż kuźnią zawodowego sukcesu” (POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064158) finansowanego w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych łącznie 60 uczniów z trzech szkół technicznych poprzez udział w 2 tygodniowym stażu w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

    Mobilność w terminie: 11.07-24.07.2021 r.

     

    W ramach udziału uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

     - wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),

    - organizację programu stażu oraz programu kulturowego,

    - transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,

    - zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,

    - ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

      

    Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

    – zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,

    – dostarczyć w wyznaczonym terminie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z pozostałymi załącznikami do sekretariatu szkoły.

      

    Załączniki:

    - Regulamin rekrutacji uzupełniającej

    - Formularz zgłoszeniowy (Uczeń)

    - Formularz zgłoszeniowy (Absolwent)

    - Formularz zgłoszeniowy (Osoba towarzysząca)

     

 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie