• Informacja dla Rodziców/ opiekunów prawnych

   • Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019.1078 z dnia 2019.06.11)

     

               Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie informuje, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy świadczeniobiorcą, a organem prowadzącym placówkę, zapewniona została profilaktyczna opieka stomatologiczna dla każdego ucznia do ukończenia 18 roku życia.

    1. 1. Celem realizacji zapisów w/w Ustawy oraz Porozumienia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie stomatologicznym, opiekę nad uczniami sprawuje podmiot leczniczy pod nazwą Medycyna Specjalistyczna Sławomir Suchar w gabinecie stomatologicznym przy ul. Chrobrego 5c/18, 15-057 Białystok. Celem realizacji w/w porozumienia należy kontaktować się z Panem Sławomirem Suchar lub w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym przy Placu Sikorskiego 2, 18-300 Zambrów, nr tel. 692 883 333
    2. 2. Godziny przyjęć : Poniedziałek 7.00 -14.00

                                    Wtorek         8.00 -20.00

                                    Czwartek     13.00 -20.00

    1. 3. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie    o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (adres pkt 1).
    2. 4. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz dyrektorem  w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
    3. 5. Na każde wykonywane świadczenie stomatologiczne dziecko zgłasza się z rodzicem/ opiekunem prawnym lub z pisemną zgodą wyrażoną przez rodziców/ opiekunów prawnych.
    4. 6. Rodzic/ opiekun prawny mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony  w art. 7 ust. 2 Ustawy.
    5. 7. W przypadku nie wyrażenia zgody na objęcie dziecka opieką stomatologiczną proszę o złożenie w formie pisemnej „sprzeciwu” od danych świadczeń odpowiednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę stomatologiczną – Medycyna Specjalistyczna Sławomir Suchar, Plac Sikorskiego 2, 18-300 Zambrów.

     

         Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie informuje, że placówka zapewnia opiekę  zdrowotną do ukończenia szkoły ponadpodstawowej na poniższych zasadach:

    1. 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka szkolna Pani Maria Dmochowska  w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym na terenie szkoły.
    2. 2. Godziny pracy:
                        
     Poniedziałek   8.00 -14.30

                                Wtorek            8.00 – 14.30

                                Środa               8.00 -12.00

                                Czwartek         8.00 -14.30

                                Piątek              8.00-14.30

    1. 3. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
    2. 4. Profilaktyczna opieka zdrowotna  nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców/ opiekunów prawnych.

     

    Pliki do pobrania:

    Deklaracja rodzica

    Profilaktyka stomatologiczna

    Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

     

 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie