Czerwoniak - zdobądź kwalifikacje rynkowe

   • "Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe"

   • 09.10.2023 12:58

   • "Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe"
   • Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 280 uczniów zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie do 31.03.2023r.

    Planowany efekt: W wyniku interwencji projektowej, przy jednoczesnej ścisłej współpracy pracodawcami, 280 uczniów ZS1 podniesienie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Wzbogacony i rozszerzony zostanie proces modernizacji szkoły, dzięki doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne stworzone zostaną warunki kształcenia zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

     

    Wartość projektu: 999 159,50 PLN, w tym wkład własny: 50 737,86 PLN

    Wkład Funduszy Europejskich: 948 421,64 PLN, w tym:

    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 849 285,57 PLN

    w ramach Budżetu Państwa 99 136,07 PLN

     

     

    Rekrutacja Uczestników do projektu

     

    W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr  umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0275/19-00 pn. „Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wszystkich dodatkowych pozaszkolnych wsparć przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

    • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
    • Zajęcia poszerzające wiedzę,
    • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
    • Ponadprogramowe kursy zawodowe,
    • Ponadprogramowe staże u pracodawców,

     

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 2 listopada do 5 listopada 2021 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

    1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,
    2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,
    3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,
    4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

    Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

     

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kątem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 8 listopada 2021 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

    W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
    9 - 17 listopada 2021 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA dotycząca zajęć wyrównawczych i rozszerzających wiedzę.

    Rekrutacja dotycząca ponadprogramowych kursów zawodowych oraz programu stażowego prowadzone będzie w sposób ciągły z utrzymaniem terminów realizacji ww. wsparć.

     

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

    Rekrutacja dotyczy następujących zajęć:

     

    Zajęcia dodatkowe wyrównawcze:

    •      • Matematyka nie taka straszna jak myślisz. gr 1 
    •      • Matematyka nie taka straszna jak myślisz. gr 2 
    •      • Bez informatyki ani rusz.  gr.1
    •      • Skuteczne metody nauki  języka angielskiego gr 1 
    •      • Skuteczne metody nauki  języka angielskiego gr 2 
    •      • Skuteczne metody nauki  języka niemieckiego gr 1 
    •      • Skuteczne metody nauki  języka rosyjskiego gr 1 
    •      • Zorientowani  zawodowo  IV gr 1

     

    Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania:

    •      • Matematyka – poszerz swoją wiedzę. 1
    •      • Matematyka – poszerz swoją wiedzę. 2
    •      • Język angielski – poszerz swoją wiedzę. gr 1
    •      • Język angielski – poszerz swoją wiedzę. gr 2
    •      • Język angielski – poszerz swoją wiedzę. gr 3

     

    Pliki do pobrania:


    Rgulamin rekrutacji

    Deklaracja uczestnictwa

    Oświadczenie prawnego opiekuna

    Oświadczenie uczestnika projektu

    Formularz zgłoszeniowy na zajęcia rozszerzające

    Formularz zgłoszeniowy na zajęcia

    Formularz zgłoszeniowy na kursy zawodowe

    Formularz zgłoszeniowy na zajęcia doradztwo edukacyjno - zawodowe

    Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie 

    „Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe” 

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie