Czerwoniak - zdobądź kwalifikacje rynkowe

   • Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie

   • 09.10.2023 13:17

   • Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie
   •  W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr umowy UDA-RPPD.03.03.01-20-0275/19-00 pn. „Czerwoniak – zdobądź kwalifikacje rynkowe”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie OGŁASZAMY REKRUTACJE UZUPEŁNIAJĄCĄ. Rekrutacja dotyczy poniższych form wsparcia.:

        ♦ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

        ♦ Zajęcia poszerzające wiedzę,

        ♦ Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

        ♦ Ponadprogramowe kursy zawodowe, tj.:

              • Kurs zawodowy prawo jazdy kat. B,

              • kurs spawacza metodą MAG,

              • kurs z zakresu obsługi specjalistycznego programu GastroPOS i Szef

              • kurs na operatora wózka widłowego oraz wymiany butli gazowej z UDT

              • Kurs z zakresu grafiki 3D

              • Kurs spawania światłowodów

              • Specjalistyczny kurs baristyczny

     

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 3 stycznia do 10 stycznia 2022 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

        1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

        2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

        3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

        4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

     

    Ww. dokumenty dostępne są w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym, a także na poniżej:

    Pliki do pobrania:


    Rgulamin rekrutacji

    Deklaracja uczestnictwa

    Oświadczenie prawnego opiekuna

    Oświadczenie uczestnika projektu

    Formularz zgłoszeniowy na zajęcia rozszerzające

    Formularz zgłoszeniowy na zajęcia

    Formularz zgłoszeniowy na kursy zawodowe

    Formularz zgłoszeniowy na zajęcia doradztwo edukacyjno - zawodowe

     

    W przypadku osób, które to są już uczestnikami projektu a chciałyby rozpocząć udział w ww. formach wsparcia, do Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego należy dostarczyć WYŁĄCZNIE DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 12 stycznia 2022 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników poszczególnych zajęć oraz lista nowych uczestników projektu. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

     

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie