• WALENCJA 2024 - Sprawozdanie
    • WALENCJA 2024 - Sprawozdanie

    • 14.05.2024 14:10
    • Projekt „Mobilność edukacyjna uczniów”  współfinansowany przez Unię Europejską, numer projektu  2023-1-PL01-KA121-VET-000119447 
    • więcej
    • Zajęcia pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu na staże zagraniczne w Hiszpanii
    • Zajęcia pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu na staże zagraniczne w Hiszpanii

    • 22.04.2024 12:00
    • Zajęcia pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu na staże zagraniczne w Hiszpanii

     17 kwietnia 2024 roku uczniowie wyjeżdżający na staż do Hiszpanii zapoznali się z zasadami skutecznego komunikowania się z hiszpańskimi rówieśnikami, dyskutowano o sytuacjach jakie mogą nas spotkać podczas stażu i w czasie wolnym, jak radzić sobie ze stresem i z kim kontaktować się, jak będą wyglądać pierwsze dni w Walencji.

     Rozmawiano w gronie koordynatorów wyjazdu, opiekunów z uczniami i ich rodzicami na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania czasu spędzanego za granicą. Podkreślano i zwracano uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz różnicami kulturowymi.

     Wszyscy uczestnicy spotkania z zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchali i wymieniali się informacjami oraz zadawali pytania do opiekunów i osób zaangażowanych w organizację wyjazdu.

    • więcej
    • Zajęcia z przygotowania językowego
    • Zajęcia z przygotowania językowego

    • 23.05.2024 10:31
    • W marcu 2024r. odbyły się zajęcia z języka hiszpańskiego (15 godzin)   przygotowujące uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie do wyjazdu na staże zagraniczne do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119447 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
    • więcej
    • Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119447 realizowany w ramach programu Erasmus+

    • 17.04.2024 13:22
    • W ramach projektu zostaną zrealizowany zostanie wyjazd uczniów (II kwartał 2024r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.

     Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Zambrowie (19uczniów i 2 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

     Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.
    • więcej
  • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
   ul. Aleja Wojska Polskiego 31
   18-300 Zambrów
   • Logowanie