• Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt komputerowy

   • 10.10.2023 20:02
   •  

    "Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt komputerowy"

   • Zapraszamy do oszacowania wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu komputerowego  w ramach projektu „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje” – numer projektu RPO.03.01.02-2-0265/16, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
    Specyfikacja sprzętu znajduję się w załączonym poniżej pliku pn. szacowanie wartości zamówienia. Proszę o wypełnienie załącznika nr 1 w terminie do 22.11.2019 r. do godziny 12:00 i dostarczenie do biura projektu:
    1) e-mailem na adres zs1rowecki@gmial.com  - w tytule e-mail należy umieścić zapis „Szacowanie wartości zamówienia – sprzęt TIK”
    2) osobiście do Biura Projektu tj. Aleja Wojska Polskiego 31, 18-300 Zambrów - na kopercie należy umieścić napis: Szacowanie wartości zamówienia – sprzęt TIK”
     
    załączone pliki:
   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie