• Rekrutacja Uczestników do projektu

   • 10.10.2023 19:53
   •  

    "Rekrutacja Uczestników do projektu"

   • W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr RPO.03.01.01-20-0265/16 pn. „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wszystkich dodatkowych zajęć pozaszkolnych przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

    1. zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych fizyki, matematyki, chemii i biologii,

    2. zajęć dodatkowych rozszerzających wiedzę z matematyki, biologii, chemii i geografii

    3. zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych i rozszerzających wiedzę i umiejętności językowe - język angielski, niemiecki, rosyjski

    4. zajęć dodatkowych rozszerzających wiedzę z przedsiębiorczości

    5. dodatkowych zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego

    6. zajęć dodatkowych z programowania i grafiki komputerowej

    7. szkolenie dla nauczycieli

    8. pozaszkolne obozy naukowych

    9. wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik

    10.doposażenie pracowni informatycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej.

     

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 07 października do 16 października 2019 roku (do godziny 12:00). Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice oraz kadra pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

    1. formularza zgłoszeniowego

    2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

    3. deklaracji uczestnictwa

    4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

     

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 17 października 2019 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

    W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach 18 - 25 października 2019 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

     

    Pliki do pobrania

    1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

    2. formularz zgłoszeniowy

    3. formularz zgłoszeniowy – kadra pedagogiczna

    4. oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie

    5. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

    6. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – kadra pedagogiczna

    7. deklaracja uczestnictwa

    8. deklaracja uczestnictwa – kadra pedagogiczna

     

     

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie