• Rekrutacja Uczestników II tury zagranicznej mobilności

   • 12.10.2023 13:32
   • Rekrutacja Uczestników II tury zagranicznej mobilności

   •  W związku z przygotowaniem do realizacji II tury Europejskiej Mobilności Uczniów w ramach projektu „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie” – numer umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015110 ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wyjazdu w terminie 23 stycznia 2017 roku – 17 lutego 2017 roku.

     

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Biurze Projektu z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie i trwać będzie od 22 do 25 listopada 2016r. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mobilności zagranicznej (załączony poniżej w plikach do pobrania).

     

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice ZS1 w Zambrowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Biurze Projektu wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

     

     a) formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

     

     b) oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

     

     c) deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

     

     d) oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu,

     

     e) oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji,

     

     f) zaświadczenie od wychowawcy ucznia, zwierające takie informacje jak: średnia z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowanie oraz opinię o uczniu,

     

     g) CV w formacie Europass.

     

    Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Biurze Projektu.

     

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 28 listopada 2016 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników zagranicznej mobilności i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

     

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dot. realizacji projektu udzielić może Kierownik Kształcenia Praktycznego Pan Sławomir Baran.

     

    Pliki do pobrania:

    ► oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

    ► formularz zgłoszeniowy

    ► deklaracja

    ► oświadczenie rodzica

    ► zaświadczenie wychowawcy

    ► regulamin rekrutacji

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie