Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę

   • Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę

   • 09.10.2023 16:33
   • „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”
   • „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę” numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0151/17-00, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

    Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 50 uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie do 30.09.2019r.

    Planowany efekt: Projekt zakłada realizację staży i praktyk uczniów ZS1. W wyniku interwencji projektowej, przy jednoczesnej ścisłej współpracy pracodawcami, 50 uczniów ZS1 podniesienie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

    Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 30.09.2019

    Wartość projektu: 206 218,75 zł

    Wartość Funduszy Europejskich: 195 418,75 zł

    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 175 285,93 zł

    w ramach Budżetu Państwa: 20 132,82 zł

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie