Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę

   • Rekrutacja Uczestników do projektu

   • 09.10.2023 16:59

   • Rekrutacja Uczestników do projektu
   • W związku z realizacją projektu nr RPO.03.03.01-20-0151/17 pn. „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie OGŁASZAMY REKRUTACJĘ. Rekrutacja dotyczy poniższych form wsparcia:

    • Staże zawodowe realizowane we współpracy z regionalnymi pracodawcami
    • Praktyki zawodowe realizowane we współpracy z regionalnymi pracodawcami

     

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku (do godziny 12:00). Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

    • formularz zgłoszeniowy podpisany przez ucznia i/lub rodzica/prawnego opiekuna,
    • deklaracja uczestnictwa, podpisana przez uczestnika projektu
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez ucznia i/lub rodzica/prawnego opiekuna,
    • oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie

     

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 30 kwietnia 2019 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

    W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
    01 -30 maja 2019 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA.

     

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

     

    Pliki do pobrania

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

    Formularz zgłoszeniowy

    Deklaracja uczestnictwa

    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

    Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie

    Aneks do Regulaminu

     

     

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie