Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu

   • Rekrutacja Uczestników Projektu

   • 10.10.2023 19:25
   •  

    "Rekrutacja Uczestników Projektu"

   • W związku z realizacją projektu nr RPO.03.03.01-20-0091/16 pn. „Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy zajęć pozaszkolnych przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

         • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

         • Zajęcia poszerzające wiedzę,

         • Ponadprogramowe kursy zawodowe,

         • Szkolenie dla nauczycieli.

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 10 września do 24 września 2018 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

         1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

         2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

         3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

         4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

    Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

     

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 25 września 2018 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce  Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

    W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
    25 września – 9 października 2018 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA.

     

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski

     

    Pliki do pobrania:

    ► Regulamin rekrutacji

    Aneks do Regulaminu Rekrutacji

    Deklaracja uczestnictwa

    Deklaracja uczestnictwa-kadra pedagogiczna

    Formularz zgłoszeniowy

    Formularz zgłoszeniowy-kadra pedagogiczna

    Oświadczenie Prawnego Opiekuna

    Oświadczenie Uczestnika Projektu-przetwarzanie danych

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie