Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu

   • Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie

   • 10.10.2023 19:35
   •  

     

    "Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie"

   •  W związku z realizacją projektu nr RPO.03.03.01-20-0091/16 pn. „Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIJĄCĄ. Rekrutacja dotyczy poniższych form wsparcia:

         ♦  Kurs z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci EN

         ♦  Kurs zakresu obsługi specjalistycznego programu Gastro POS i Szef – Obsługa Sprzedaży Gastronomicznej i Gospodarki Magazynowej

         ♦  Kurs na operatora wózka widłowego oraz wymiany butli z UDT

         ♦  Kurs zawodowy prawo jazdy kat. B”

         ♦  Pozaszkolne ponadprogramowe zajęcia laboratoryjne realizowane na Politechnice Białostockiej

     

    Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 7 stycznia do 14 stycznia 2019 roku do godziny 14:00. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

    Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

    1.  formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

    2.  oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

    3.  deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

     4.  oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

    Ww. dokumenty dostępne są poniżej, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

    Pliki do pobrania:

    ► Regulamin rekrutacji

     Aneks do Regulaminu Rekrutacji

     Deklaracja uczestnictwa

     Deklaracja uczestnictwa-kadra pedagogiczna

     Formularz zgłoszeniowy

     Formularz zgłoszeniowy-kadra pedagogiczna

     Oświadczenie Prawnego Opiekuna

     Oświadczenie Uczestnika Projektu-przetwarzanie danych

     

    W przypadku osób, które to są już uczestnikami projektu a chciałyby rozpocząć udział w ww. formach wsparcia, do Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego należy dostarczyć WYŁĄCZNIE DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

    Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 14 stycznia 2019 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników poszczególnych zajęć oraz lista nowych uczestników projektu. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

     

    W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Dariusz Śledziewski.

   • Wróć do listy artykułów
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie