• Badania PISA 2025 w naszej szkole

     • W poniedziałek (8 kwietnia) wybrani uczniowie klas I i II technikum wzięli udział w międzynarodowym badaniu PISA,  koordynowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

      PISA (Programme for International Student Assessment), czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata w ponad 90 krajach. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia, w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Wśród badanych umiejętności szczególny nacisk położono w nim na posiadaną przez ucznia wiedzę z zakresu języka ojczystego, matematyki, fizyki, biologii i innych dziedzin, oraz stosowanie zdobytych umiejętności w praktyce.

      Nasza szkoła została w tym roku wylosowana do udziału w badaniach, które trwały dwie godziny i polegały na rozwiązywaniu na komputerach zadań dotyczących rozumieniai interpretacji tekstu, matematyki oraz szeroko pojętych nauk przyrodniczych. Zadania te odnosiły się do rzeczywistych sytuacji, a ich rozwiązanie wymagało logicznego myślenia oraz umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami. Badanie było anonimowe, a wyniki testów miały służyć jedynie sprawdzeniu, na ile polscy uczniowie są przygotowani do uczestnictwa w „dorosłym” życiu.

       

      Krzysztof Krajewski

     • XI Turniej Matematyczny SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego

     • Uczniowie Czerwonka wzięli udział w XI Turnieju Matematycznego SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego.

      Konkurs odbył się 5 kwietnia 2024 r. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wys. Mazowieckiem. Arkusze konkursowe składały się z dwóch części: pierwszej- obejmującej zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz drugiej- obejmującej zadania otwarte. Arkusze ułożono zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi na poziomie rozszerzonym. Po konkursie uczestnicy wysłuchali wykładu Politechniki Białostockiej na temat fraktali.

      Choć nie powtórzyliśmy sukcesów naszych absolwentów ( Idy Milewskiej, Mateusza Polaka, Kamila Milewskiego, Michała Tymińskiego), to jednak bardzo się cieszymy, że nasza ekipa: Anna Urbanek 2TI, Michał Chrzanowski 2 TI, Przemysław Gontarski 5TL, Malwina Godlewska 3 LO, Arkadiusz Konarzewski 3aTI oraz Krzysztof Gwardiak 4TL dzielnie walczyła. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi. Za rok spróbujemy ponownie.

     • Światowy Dzień Zdrowia 2024 – Moje zdrowie, moje prawo

     • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż 7 kwietnia 2024 roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia.

      Na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone. Choroby i katastrofy są głównymi przyczynami śmierci i niepełnosprawności. Konflikty niszczą życie, powodując śmierć, ból, głód i cierpienie psychiczne. Spalanie paliw kopalnych jednocześnie napędza kryzys klimatyczny i odbiera nam prawo do oddychania czystym powietrzem, a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz odbiera życie co 5 sekund. Rada Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. ekonomii zdrowia dla wszystkich stwierdziła, że co najmniej 140 krajów uznaje zdrowie za prawo człowieka w swojej konstytucji. Jednak kraje nie uchwalają i nie wprowadzają w życie przepisów, które zapewniłyby ich obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych. Potwierdza to fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi.
      Aby sprostać tego typu wyzwaniom, tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2024 jest "Moje zdrowie, moje prawo".
      Tegoroczny temat został wybrany, aby bronić prawa każdego i wszędzie do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnej pracy i warunków środowiskowych oraz wolności od
      dyskryminacji.
       Poznaj swoje prawa zdrowotne. Masz prawo do:

      • Zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji
      • Prywatności i poufności informacji o Twoim stanie zdrowia
      • Informacji nt. leczenia i wyrażenia zgody na leczenie
      • Autonomii cielesnej i integralności
      • Podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia

      Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową WHO:
       

     • Dzień Patrona

     • 27 marca 2024 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Patrona, upamiętniający postać wybitnego Polaka, generała Stefana Roweckiego „Grota”. To ważny dzień dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie, który dodatkowo uświetnili swoją obecnością szczególni goście, ludzie, których życie i działalność związane były z walką o niepodległość Polski. Miło nam było powitać w murach naszej szkoły Pana Franciszka Polaka, żołnierza Armii Krajowej, który, dzięki swojej postawie i poświęceniu dla Ojczyzny, stał się wzorem odwagi i patriotyzmu dla kolejnych pokoleń, oraz Pana Tadeusza Nowowiejskiego, członka nadzwyczajnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwodu Zambrów, dzięki któremu mogliśmy zrozumieć i docenić trud oraz ofiarę, jaką ci ludzie ponieśli dla dobra wspólnego. Nie zabrakło również przedstawicieli środowiska Sybiraków – Pana Romana Kalisty, prezesa Związku Sybiraków Koło Zambrowskie, jego małżonki,
      a także Pani Bożeny Rytelewskiej, członka koła Sybiraków w Zambrowie. Przynieśli oni ze sobą historie trudów i cierpień, które, mimo upływu lat, nie zostały zapomniane, aby przekazać młodszemu pokoleniu wartości i nauki płynące z historii, której byli świadkami.

       

      Spotkanie z tak wyjątkowymi gośćmi było dla nas ogromnym zaszczytem i inspiracją do dalszej pracy nad kształtowaniem patriotycznych postaw oraz pamięci o bohaterach naszej historii.

      Głównym punktem uroczystości był niezwykły montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli historii, którzy przybliżyli zebranym postać patrona naszej szkoły oraz historię Armii Krajowej.

      Na zakończenie wyróżniono uczniów klas pierwszych, którzy wykazali się wyjątkową wiedzą na temat życia i dokonań generała Stefana Roweckiego „Grota”, biorąc udział
      w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły. Serdecznie gratulujemy Zofii Modzelewskiej (Technikum Żywienia), Dominice Nowowiejskiej (Technikum Żywienia), Kindze Godlewskiej (Liceum Ogólnokształcące), Igorowi Dąbrowskiemu (Liceum Ogólnokształcące) oraz Ksaweremu Fedorowiczowi (Liceum Ogólnokształcące). To właśnie dzięki takim pasjonatom historia życia generała i wartości, według których żył, nigdy nie zaginą i będą inspirować kolejne pokolenia Polaków

       

     • Konkurs "Poliglota"

     • W dn.10.04.2024r. (środa) na 4.godz. lekcyjnej w sali 108 odbędzie się konkurs językowy POLIGLOTA. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego z 2 języków: angielskiego i niemieckiego lub angielskiego i rosyjskiego. Chętnych zapraszamy do pani Beaty Pietranik lub pani Diany Sutkowskiej.

     • Światowy Dzień Autyzmu

     • Drodzy uczniowie, na całym świecie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Jest to czas, aby zatrzymać się na chwilę i zwrócić uwagę na ważną kwestię - zrozumienie i akceptację osób z autyzmem.

      Autyzm jest często niezrozumianą różnorodnością, która wymaga naszej empatii i wsparcia. Dzisiaj pragniemy podkreślić, jak istotne jest budowanie otoczenia, które promuje akceptację, zrozumienie i tolerancję wobec wszystkich naszych kolegów i koleżanek.

      Pamiętajmy, że każdy z nas jest wyjątkowy, a różnorodność to nasza siła. Zachęcamy Was wszystkich do otwarcia serc i umysłów na potrzeby innych oraz do tworzenia szkoły, w której każdy może się rozwijać i być akceptowany.

      Z tej okazji jutro 3 kwietnia do szkoły ubieramy się na niebiesko. 

      Dziękujemy za Wasze zrozumienie i wsparcie!

     • Lekcja historii do muzeum Sybiru w Białymstoku

     • Uczniowie naszej szkoły wraz z kombatantami AK obwodu Zambrów oraz przedstawicielami koła Sybiraków w Zambrowie udali się na lekcję historii do muzeum Sybiru w Białymstoku. Mieliśmy przyjemność obejrzeć wystawę związaną z pojęciem “Sybiru”, życiem codziennym oraz relacjami osób uczestniczących  w wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Na koniec naszego spotkania Pan Roman Kalista dał żywe świadectwo historii. Był uczestnikiem deportacji jako mieszkaniec Podgórza. Został zesłany na tereny Związku Sowieckiego.

     • Koszykarki Czerwoniaka srebrnymi medalistkami

     • Koszykarki Czerwoniaka srebrnymi medalistkami Mistrzostw Województwa 

      W dniu 14.03.2024r. w hali sportowej ZS1 Zambrów odbył się finał Licealiady Województwa Podlaskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt. W turnieju wzięły cztery najlepsze zespoły I ligi:

      II LO Białystok

      IVLO Białystok

      VILO Białystok

      ZS1 Zambrów

      W wyniku sportowej rywalizacji najlepszymi okazały się koszykarki IV LO Białystok, drugie miejsce zajęły zawodniczki Czerwoniaka a na najniższym stopniu podium stanęły koszykarki VILO Białystok.

      To już 3 medal podopiecznych Piotra Głuszcza

      Dziewczętom składamy serdeczne gratulacje.

     • "Wolność - Pani ze snów"

     • Spektakl pt. "Wolność - Pani ze snów" przygotowany przez grupę teatralną ALE SZTUKA na konkurs ogłoszony przez Muzeum Powstania Warszawskiego pt. " Wolność"

     • Wycieczka klasy 3TŻ do Białegostoku

     • Wycieczka klasy 3TŻ do Białegostoku.

      W czwartek (07.03.2024), pod opieką - Pana Grzegorza Kozioła i Pana Grzegorza Werpachowskiego pojechaliśmy do Białostockiego Epi-centrum Nauki, gdzie spędziliśmy 2 godziny. Każdy mógł zobaczyć tam różne tematyczne obszary, takie jak np. robotyka, optyka czy telekomunikacja. Mogliśmy przejechać się również symulatorem samochodu i to zarówno na trzeźwo, jak i po alkoholu. Później przyszedł czas na wypoczynek, małe zakupy i posiłek. Razem z opiekunami pojechaliśmy do galerii Białej. Na koniec wycieczki, czekała nas główna atrakcja - lodowisko, na którym wszyscy świetnie bawiliśmy się! Bezpiecznie, z uśmiechami na twarzy, wróciliśmy do domu. Całą klasą spędziliśmy wspólnie czas i polecamy wszystkim tę wycieczkę!

      Film z lodowiska

     • Dzień kobiet


     • Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom wiele radości, spełnienia marzeń i nieustającego szczęścia. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech na twarz i ciepło w sercu. Życzymy, abyście zawsze otoczone były miłością oraz wsparciem swoich najbliższych, a siła, determinacja i optymizm towarzyszyły Wam w każdym działaniu. Dziękujemy za Waszą wyjątkowość i nieoceniony wkład w nasze życie. Niech Dzień Kobiet będzie dla Was czasem docenienia i celebrowania Waszych niezwykłych osiągnięć.

     • Projekt Logistyczny w klasie 1 TL

     • Uczniowie klasy 1 technikum logistycznego w dniu 7 marca zaprezentowali na lekcji gospodarki magazynowej efekty swojej pracy z dziedziny logistyki. Uczniowie mieli szansę, aby przedstawić wykonane przez siebie makiety magazynów, modele środków transportu wewnętrznego oraz plansze. Wszystkie prace mają związek z aktualnie omawianymi tematami i łączą się ze zdobytą na lekcji wiedzą.

     • Rekolekcje Wielkopostne

     • W dniach 4 i 5 marca br. w Zespole Szkół nr. 1 w Zambrowie odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, których głównym prowadzącym był Ksiądz Tomasz Grala, duszpasterz z Duszpasterstwa Akademickiego.

      Ksiądz Tomasz Grala, znany ze swojej pasji do pracy z młodzieżą, przygotował dla uczestników rekolekcji bogaty program duchowych ćwiczeń i refleksji, które miały na celu umocnienie wiary i przygotowanie serc na zbliżający się okres Wielkiego Postu.

      Nieocenioną pomocą w organizacji i prowadzeniu rekolekcji byli studenci i uczniowie, którzy aktywnie wspierali Księdza Tomasz Gralę w realizacji założonych celów. Ich zaangażowanie i oddanie sprawiły, że atmosfera podczas rekolekcji była wyjątkowo serdeczna i budująca.

      Wspólne spotkania, modlitwy i rozmowy podczas rekolekcji stanowiły nie tylko czas duchowego wzrastania, ale także okazję do budowania wspólnoty i wzajemnego wsparcia w drodze wiary.

      Serdeczne podziękowania kierujemy do Księdza Tomasza Grala oraz wszystkich studentów i uczniów za ich zaangażowanie i poświęcenie w organizacji oraz uczestnictwie w rekolekcjach. Dzięki wspólnej modlitwie i refleksji możemy razem przystąpić do nadchodzącego Wielkiego Postu, gotowi na spotkanie z Bogiem w naszych sercach.

     • Targi cukiernicze Sweet Expo

     • Relacja z wczorajszej (28.02.2024r.) wycieczki na Targi Cukiernicze Sweet Expo oraz szaleństwa w Parku Trampolin w Warszawie klasa 1 tż/tg i 2 tż

     • Uczelnie w powiecie: Prezentacja edukacyjno-doradcza w Zambrowie

     • 29 lutego 2024 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie odbyła się po raz ósmy Prezentacja Edukacyjno-Doradcza pt. "Uczelnie w powiecie". Wydarzenie miało na celu przybliżenie uczniom szkół średnich bogatej oferty edukacyjnej lokalnych uczelni.

      Podczas prezentacji swoje propozycje przedstawiło 11 uczelni:

      • Akademia Bialska Nauk Stosowanych
      • Akademia Łomżyńska
      • Akademia Podlaska w Białymstoku
      • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
      • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
      • Politechnika Białostocka
      • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
      • Uniwersytet w Białymstoku
      • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
      • Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
      • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

       

      Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą kierunków studiów, warunkami rekrutacji, programem nauczania oraz możliwościami rozwoju naukowego i zawodowego. Mogli również porozmawiać z przedstawicielami uczelni, uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące interesujących ich uczelni.

      Na uwagę zasługuje prezentacja czworonożnej platformy kroczącej, zaprezentowanej przez Politechnikę Białostocką. Uczestnicy mieli okazję z bliska przyjrzeć się temu innowacyjnemu robotowi oraz zgłębić tajniki jego konstrukcji i działania.

      Pokaz tej czworonożnej platformy nie tylko przyciągnął uwagę uczniów, ale także dostarczył im inspiracji i wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie robotyki mobilnej oraz zastosowań automatyzacji. To wydarzenie stanowi doskonałą okazję do poszerzenia horyzontów uczniów i zachęcenia ich do zgłębiania nauk ścisłych i technicznych.

      Prezentacja "Uczelnie w powiecie była doskonałą  okazją dla uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co świadczy o wartości i potrzebie organizowania takich spotkań.

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia!

     • Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

     • Kolejny koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w naszej szkole

      We wtorek, 27 lutego, nasza hala sportowa zamieniła się w scenę muzyczną, na której zaprezentował się, po pięcioletniej przerwie, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Jego celem jest popularyzacja tradycji narodowej i chwały oręża polskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew i słowo, a główny nurt działalności artystycznej Zespołu opiera się na prezentacji programów okolicznościowych w formie widowisk i koncertów. Działa on od lat z wielkim rozmachem, stale poszerzając swój repertuar, czego świadkami mogli być mieszkańcy Zambrowa, którzy licznie przybyli na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół nr 1, Pana Sławomira Barana, aby wziąć udział w tej wyjątkowej uczcie muzycznej i wizualnej.

      Swoją obecnością zaszczycili progi naszej szkoły między innymi Sybiracy i kombatanci AK, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Stefan Krajewski, Posłanka na Sejm RP, Pani Alicja Łepkowska – Gołaś, Senator RP, Pan Marek Adam Komorowski, ks. prał. dr Wojciech Nowacki, Starosta Powiatu Zambrowskiego, Pan Zbigniew Teofil Jach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego, Pan Jacek Murawski.

      W czasie koncertu widzowie mogli wysłuchać bardzo zróżnicowanego pod względem tematyki i formy programu, na który złożyło się osiemnaście utworów w wykonaniu orkiestry i solistów. Wśród nich znalazły się piosenki patriotyczne oraz rozrywkowe, ale także utwory z oper i operetek. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nie dziwi więc fakt, iż wszyscy obecni na koncercie podziękowali wykonawcom owacją na stojąco.

      Podziękowania za wspaniały wieczór złożył też orkiestrze, wokalistom i prowadzącemu Starosta Powiatu Zambrowskiego, Pan Zbigniew Teofil Jach, który wyraził nadzieję, łączącą wszystkich obecnych na koncercie, że w przyszłym roku Zespół ponownie pojawi się w naszym mieście.

      Z pewnością był to niezapomniany wieczór, nad którego przebiegiem czuwali dyrektorzy szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie, wcielający się nie tylko w rolę gospodarzy, ale służący również pomocą trochę zagubionym w murach naszej szkoły gościom.

      Dziękujemy wszystkim za ich pracę i promowanie „Czerwoniaka” wśród społeczności lokalnej.

      Krzysztof Krajewski

     • Organizacja rekolekcji w szkole

     • Rekolekcje w szkole wg następującego porządku:

      4.03 poniedziałek,

      1 lekcja zgodnie z planem

      2-3 lekcja - nauka rekolekcyjna

      5.03 wtorek,

      1 lekcja zgodnie z planem

      2 lekcja - nauka rekolekcyjna, 9.40- wyjście do kościoła

      Msza św. - godz. 10.00

      Zajęcia w szkole od 5 lekcyjnej po mszy św.

     • Ksiądz Mateusz Dobrzycki z tytułem doktora teologii

     • „Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”

      Stefan Żeromski

       

      Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i cała społeczność uczniowska składają serdeczne gratulacje księdzu Mateuszowi Dobrzyckiemu z okazji obrony pracy pod tytułem: „Kardynał Wyszyński i Sobór Watykański II” i uzyskania tytułu doktora teologii na hiszpańskim Universidad Eclesiástica San Dámaso.

      Składamy wyrazy uznania dla ciężkiej pracy oraz życzymy dalszych sukcesów. Niech ten upragniony tytuł przyniesie księdzu dużo satysfakcji, zmotywuje do samorozwoju i rozbudzi chęć do dalszej nauki. 

 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 31
  18-300 Zambrów
  • Logowanie